ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org


ધોરણ 10 પરિણામ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક બોર્ડ, ગાંધીનગર (GSEB) દ્વારા 6 જુન નાં રોજ ધોરણ 10 પરિણામ 2022 જાહેર થશે. GSEB દ્વારા ધોરણ 10ની પરીક્ષાનુ આયોજન 28-03-2022 થી 09-04-2022ના દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું.

ધોરણ 10 પરિણામ 2022

GSEB 10th Result 2022 : હવે થોડાક સમયમાં જ ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપેલ તમામ મિત્રોની આતુરતાનો અંત આવી જશે કારણ કે 6 જુનનાં રોજ GSEB દ્વારા ધોરણ 10 રિજલ્ટ 2022 જાહેર કરવામાં આવશે

ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 2022 પરિણામ

પોસ્ટ ટાઈટલ ધોરણ 10 પરિણામ 2022
પોસ્ટ નામ GSEB SSC Result 2022
પોસ્ટ પ્રકાર Result
બોર્ડ નામ GSEB
પરિણામ તારીખ 06-06-2022
પરીક્ષા તારીખ 28-03-2022 થી 09-04-2022
ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org
ધોરણ 10 પરિણામ 2022 તારીખ હવે જાહેર થશે

ધોરણ 10 પરિણામ બાબતે મહત્વના સમાચાર

બોર્ડના ધોરણ 10 પરીક્ષાના પરિણામની તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ધોરણ 10 પરિણામ 2022 6 જુન 2022ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે

Also Read

ધોરણ 10 રિજલ્ટ 2022

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 રિજલ્ટ 6 જૂન ના રોજ જાહેર થશે. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 પરિણામ જાહેર માટે 3 જુનના રોજ તારીખ જાહેર કરેલ છે. પરિણામને લગતી તમામ માહિતી ઓફિશિયલ સાઈટમાં અપલોડ કરવામાં આવશે.

ધોરણ 10 પરીણામ 2022 તારીખ

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 6 જુન 2022નાં રોજ જાહેર થવાનું છે. ગુજરાત સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી બોર્ડ દ્વારા આજ રોજ સતાવાર ધોરણ 10 પરિણામ 202ની તારીખ જાહેર કરેલ છે. પરિણામની તારીખ જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદઆજ પોસ્ટ પર તેની તમામ માહિતી આપવામાં આવશે.

ધોરણ 10નું પરિણામ ક્યારે? / ધોરણ 10નું રિજલ્ટ ક્યારે?

GSEB બોર્ડ દ્વારા એક પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે જે પ્રમાણે ધોરણ 10નું પરિણામ 6 જુન 2022ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.

ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 પરિણામ 2022

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા કોરોના મહામારીના છેલ્લા બે વર્ષ બાદ માર્ચ 2022માં ધોરણ 10ની ઓફલાઈન બોર્ડ પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. કોરોનાના લીધે વર્ષ દરમિયાન સ્કૂલોમાં પણ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન એમ બે પ્રકારે શૈક્ષણીક કાર્ય કરાયું હતું. જો કે બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી બોર્ડની ઓફલાઈન પરીક્ષામાં પરિક્ષાર્થીઓએ ઉત્સાહ દેખાડ્યો હતો. હાલ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી પરીક્ષાની ઉત્તરવહી ચકાસવાની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે.

ગુજરાત SSC પરિણામ 2022 માટેની વેબસાઈટ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 બોર્ડ પરિણામ 2022 પોતાની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે.

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 કઈ રીતે ચેક કરશો?

Step 1 : સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઈટ gseb.org ખોલો.

Step 2 : GSEB SSC Result 2022 પર ક્લિક કરો.

Step 3 : આપેલ બોક્સમાં 6 આંકડાનો સીટ નંબર નાખો.

Step 4 : સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.

Step 5 : ધોરણ 10 પરિણામ તમારા સ્ક્રીન પર દેખાશે.

Step 6 : ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે પ્રિન્ટ / ડાઉનલોડ કરો.

Leave a Comment